در برج میلاد تهران صورت گرفت مهدی امیریان از فعالیت های موسسه در خصوص شهید حسن باقری توضیح داد

اشتراک گذاری: