وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با اهالی رسانه همدان مطرح کرد

به گزارش میزبان هنر سید عباس صالحی شامگاه دوشنبه در دیدار با اهالی رسانه استان همدان با بیان این مطلب افزود: رسانه در حوزه فرهنگ جایگاه خاص خود را دارد، رسانه امروز یک پدیده جدید چندوجهی است که نشان دهنده اهمیت نقش آن است.

وی ادامه داد: نهادهای اجتماعی عمدتاً تک وجهی یا نهایتاً دو تا سه وجهی هستند اما رسانه‌ها در دوره مدرن چندوجهی متولد شدند و با افزایش زمان بر وجوه آنها افزوده می‌شود و از این نظر جایگاه رسانه‌ها دائماً در حال افزایش است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: رسانه‌ها در حوزه آگاهی‌بخشی، تربیت‌پذیری اجتماعی و حوزه‌های متنوع دیگر تا رکن امنیتی یک کشور مورد اهمیت هستند و تنها یک پنجره انتقال اخبار به شمار نمی‌روند، در واقع رسانه‌ها یک رکن مشابه مدرسه هستند و هرچه زمانه می‌گذرد این رسانه به عنوان یک رکن مهم نظام نقش خود را نشان می‌دهد، در اصل رسانه یک دژ است که اگر فرو بپاشد خیلی چیزها از بین می‌رود و اگر این دژ پایدار بماند همه چیز حفظ می‌شود.

صالحی یادآور شد: یک سوال همیشه مطرح است که چرا هرچه زمان می‌گذرد و فناوری‌ها به کمک رسانه می‌آید اهمیت رسانه افزایش پیدا می‌کند، ممکن است گذر زمان اهمیت برخی نهادهای فرهنگی را کم کند اما رسانه به این شکل نیست.

وی افزود: وقتی مشروطه رسانه‌های سنتی و مدرن آغاز می‌شود ایرادات کمی و کیفی هم دیده می‌شود اما اتفاقی که می‌توانیم بر روی آن تاکید کنیم و تحول آن را به خاطر انقلاب اسلامی بدانیم در چند موضوع مشاهده می‌شود، ابتدا جریان کمی رسانه بعد از انقلاب رشد قابل توجهی پیدا کرده است، هرچند کمیت تنها معیار نیست اما ما شاهد اتفاقات قابل توجهی در رسانه هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در سال ۵۳ باوجود اتفاقاتی که با بستن مطبوعات رخ می‌دهد از ۱۹۵ رسانه به ۱۳۱ رسانه کاهش پیدا می‌کند و در سال بعد از آن رسانه‌ها به ۱۰۴ رسانه تقلیل پیدا می‌کند اما این رقم بعد از انقلاب با ساماندهی رسانه‌ها به میزان ۷ هزار رسانه مکتوب و ۳ هزار رسانه الکترونیک می‌رسد. بنابراین رشد کمی رسانه در بعد از انقلاب اسلامی قابل توجه است.

صالحی بیان کرد: اتفاق دیگر این است که حوزه مطبوعات محلی و استانی ما بسیار قابل توجه است و نگاه مرکزگرا در تمام حوزه‌ها که فراگیر بود کاملاً درهم ریخته شده است، ۲۳۰۰ نشریه غیرتهرانی در حال حاضر فعالیت می‌کنند و این نشان می‌دهد که یک نسل از رسانه در استان‌ها شکل گرفته است، پس در تولید و مصرف رسانه غیرتهرانی در طول چهل سال شاهد رشد خوبی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پس از انقلاب اسلامی سهم حوزه اقلیت‌های مذهبی در کشور در رسانه هم با رشد روبرو بوده است، همچنین در حوزه جنسیت نیز شاهد حضور بانوان به عنوان صاحبان امتیاز رسانه‌ها هستیم، پس فضای رسانه ما در طول این چهل سال انقلاب همگام با شعارهای امام راحل و مقام معظم رهبری در امر رسانه بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش رسانه‌ها در تولید علم گفت: نقشی که مطبوعات ما در روند تولید علم ایجاد کردند ستودنی است، جریان شتابنده علم در کشور غیرقابل انکار است، بسیاری از مطبوعات تخصصی ما در حوزه علم به رشد علوم بسیار کمک کرده است، سهم مطبوعات تخصصی در این زمینه بسیار چشمگیر است و حتی یک مقاله علمی امروز توانسته به علم ما کمک کند.

صالحی ابراز داشت: روز به روز بر اقتدار رسانه افزوده می‌شود، مسیر رسانه در ۱۵۰ سال ایران روند رو به رشد بوده و در چهل سال انقلاب این رشد قابل توجه تر نیز بوده است، رسانه‌ها در ایران مسیر شتابنده را طی کردند اما اینکه رسانه‌های رسمی مغلوب رسانه‌های غیر رسمی بشوند و مرجعیت خود را از دست بدهند موضوع مهمی است، رسانه‌های رسمی و حرفه‌ای که همان وجوه کاربردی خود را ایفا می‌کنند نباید در مقابل رسانه‌های غیر رسمی کاربرد خود را از دست بدهند.

وی تصریح کرد: وقتی ما میدان را به غیر رسمی‌ها واگذار کنیم نباید نقش خاصی از رسانه رسمی طلب کنیم، بنابراین نباید نظام رسمی خود را کم اهمیت بدانیم، همانگونه که یک کشور ارتش نداشته باشد امنیت نخواهد داشت نباید فراموش کرد که وقتی یک کشور یک نظام رسانه‌ای نیز نداشته باشد امنیت ندارد، نمونه این موضوع را در دی‌ماه سال گذشته به عنوان یک پدیده شاهد بودیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: یکی از کارکردهای رسانه در نظام تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و حمایتی این است که نگذارند فضا برای رسانه‌های غیر رسمی باز شود زیرا این موضوع تهدید بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

اشتراک گذاری: