در حالی که این روزها سخن از خرید و فروش ساعتی صندلی برای مسیرهای خاص توسط مسافران خاص تر مطرح است تا اوج ترافیک را نشسته طی نمایند!! از شورای شهر خبر می‌رسد مجوزی برای فروش صندلی صادر نشده است.به گزارش میزبان هنر،در حالی که این روزها سخن از خرید و فروش ساعتی صندلی برای مسیرهای خاص توسط مسافران خاص تر مطرح است تا اوج ترافیک را نشسته طی نمایند!! از شورای شهر خبر می‌رسد مجوزی برای فروش صندلی صادر نشده است. اما موضوع مهم تر این که با توجه به آغاز ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و انتخابات روزهای پایانی سال جاری و شروع رقابت برای کسب کرسی های پارلمان، باید حواسمان جمع باشد تا در کنار وامداری عمومی نسبت به مردان دفاع مقدس، آنان که بر صندلی های مهم مدیریتی تکیه می زنند به طور خاص مدیون شهیدان هستند و ما مردم هنگام رای دادن باید، بیشتر دقت کنیم و اجازه ندهیم تا خدای ناکرده بحث خرید و فروش در رای ها یا حتی صندلی های مجلس مردمی اتفاق بیفتد.

 همانگونه که می دانید تعداد پست های مهم کشور و استانی را تا ۳ هزار کرسی عنوان کرده‌اند که اگر تعداد شهدا را بر آن تقسیم کنیم خواهیم یافت که برای هر صندلی مسئولان، به طور متوسط به تعداد شهدای کربلا، شهید وجود دارد. بعبارتی برای هر صندلی که مسئولان ارشد کشوری و استانی بر آن تکیه زده‌اند، یک کربلا و عاشورای حسینی برپا شده است و چه بد مردمانی خواهند بود آنها که بر آن کرسی ها تکیه زده و یادشان برود که پایه‌های میزها و صندلی هایشان سرخ رنگ است و برای همان صندلی که رویش نشسته اند هفتاد و دو نفر در دفاع از این مرز و بوم، به خاک و خون غلتیده اند.

پس بیاییم با بینش و بصیرت نسبت به انتخاب اصلح ها بکوشیم، تا نگذاریم این انقلاب دست نااهلان بیفتد.


مهدی اسمعیلی
دانش آموخته علوم ارتباطات

اشتراک گذاری: