بررسی های انجام شده روی جسدی که از درون یک خودروی سوخته در باغ فیض کشف شد حاکی از این است که متوفی اقدام به خودسوزی کرده است.

بر اثر تصادف اتوبوس زائران ایرانی در عراق ١٣ نفر مصدوم شدند.