پژمان علیپور: تئاتر نیاز به حمایت تماشاگران دارد.

بهروز پور گرجی:سعی داریم با این نمایش مرز بین بین تئاتر کمدی و روشن فکری را از بین ببریم

فلسفی در گفتگو با میزبان هنر:

دبیر خوشنویسی جشنواره تجسمی فجر گفت: در این دوره ۵۵۰ اثر در رشته‌های مختلف خوشنویسی به دبیرخانه ارسال شده است.

انتقاد این هنرمند از صندوق هنرمندان و ضعیت بیمه هنرمندان

بهزاد رواقی: بیمارستان هنر تاسیس شود تا هنرمندان جایگاهشان حفظ شود

حامد مصباحی: تمام تلاشمان را کردیم تا با معیار های وزارت فرهنگ و ارشاد همسو باشیم

امید مصباحی:نمایش کمدی را به عنوان یک اثر پاپیولار و عامه پسند بپذیریم

مریم گیلاسیان: بزرگترین آرزوی من این بود که یک روز این گروه به روی صحنه برود.