بابک نهرین در گفتگو با میزبان هنر؛

بابک نهرین: اسماعیل حیدری اولین استندآپ کمدین ایران بود. امیدوارم اینستاگرام فیلتر نشود. نمایش نهنگ قنبر را به زودی به روی صحنه میبریم

اشتراک گذاری: