گفتگو با کیهان ملکی درحاشیه نمایش شغال 

کیهان ملکی:نقش کوتاهی در سریال ستایش 3 دارم.

پوران درخشنده در باره وضعیت معیشتی هنرمندان پیشکسوت میگویید.

محسن دایی نبی:آثارم بر مبنای ارادت به مولاناست.

سعید نقاشیان مفهوم تابلوهای نقاشی خط محسن دایی نبی تشریح کرد.

شیث یحیی:در هر سال به طور میانگین بین 48 تا 45 نمایشگاه برپا میکنیم.

مرجان شکری:ژانر اصلی این گالری در مورد هنرمندان جوان است.

گفتگو آهنگساز نمایش بلدوزر کیارش اعتماد:نمایش بلدوزر یک نمایش سالم است.

آرش سنجابی: نمایش بلدوزر بر اساس رئالیسم جادویی و دغدغه ژانر ساخته شده.

جوانه دلشاد:کار با مهران مدیری از افتخارات من است.

گفتگو با محسن جعفری تهیه کننده نمایش بلدوزر

گفتگو با بازیگر نمایش بلدوزر 

شهرام پور اسد:فعلا مشغول سریال ستایش سه هستم

صفحه10 از13