در حاشیه نمایشگاه این هنرمند صورت گرفت
در حاشیه دومین نمایشگاه بین المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار تهران
در حاشیه نمایشگاه این هنرمند صورت گرفت
در حاشیه نمایشگاه این هنرمند در گالری سایه صورت گرفت

رقص در باد " قطعه ای در مایه دشتی، که درقالب دونوازی تار بر اساس ظرفیتهای بالقوه این ساز، نوشته شده است . آهنگساز و نوازنده تار :بهزاد رواقی همنواز :شاهین صفایی .

صفحه3 از10