انوش معظمی: احتمالا برای ماه محرم نمایش سنگین عروسکی به روی صحنه مبریم.

اشتراک گذاری: