بازیگر محبوب نمایش های آزاد در گفتگو با میزبان هنر؛

مختار مرادی:میخواستیم اسم نمایشمان را ولشدگان بگذاریم. وظیفه ما خنداندن مردم است. 10 سال است کار تئاتر انجام میدهم. بدترین کارم نمایش پیکنیک بود. با بی مهری بعضی ها یک سال روی صحنه نرفتم.

اشتراک گذاری: