انتقاد این هنرمند از صندوق هنرمندان و ضعیت بیمه هنرمندان

بهزاد رواقی: بیمارستان هنر تاسیس شود تا هنرمندان جایگاهشان حفظ شود

اشتراک گذاری:

برچسب ها: