قهرمانی رهبر گروه رقص آذربایجانی، درباره طراحی این رقص ها بر اساس موضوع های خاص توضیح داد.

اشتراک گذاری:

برچسب ها: