انوش معظمی: احتمالا برای ماه محرم نمایش سنگین عروسکی به روی صحنه مبریم.

قباد شیوا در گفتگو با میزبان هنر:

قباد شیوا در گفتگو با میزبان هنر از برگزاری نمایشگاه آثار منتخبش در سال آینده در شهر تورنتو خبر داد.

مدیر کل هنرهای تجسمی در گفتگو با میزبان هنر:

هادی مظفری از تغییرات این دوره جشنواری هنرهای تجسمی فجر میگوید.

بازیگر محبوب نمایش های آزاد در گفتگو با میزبان هنر؛

مختار مرادی:میخواستیم اسم نمایشمان را ولشدگان بگذاریم. وظیفه ما خنداندن مردم است. 10 سال است کار تئاتر انجام میدهم. بدترین کارم نمایش پیکنیک بود. با بی مهری بعضی ها یک سال روی صحنه نرفتم.

صفحه1 از9