معاون میراث فرهنگی کشور می‌گوید: تجربیات معماری سازه‌های قدیم برای حفاظت سازه‌های معماری امروز در مقابل تهدیدهایی چون سیل و زلزله کارگشاست.

محمد حسن طالبیان روز شنبه در مراسم اولین کارگاه آموزشی بین المللی مرمت و استحکام بخشی بناهای تاریخی که در تالار مدرس وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: حراست بناهای تاریخی امری مقدس است.
وی افزود: حفاظت و مرمت بناهای تاریخی حفاظت از تمدن و فرهنگ و تاریخ است.


طالبیان ادامه داد: همه باید در حفاظت از میراث فرهنگی مشارکت داشته باشند و خوشبختانه برای برگزاری این کارگاه مشارکت خوبی را از سوی چهره‌های بین المللی شاهد بودیم.
وی یادآور شد: در طول تاریخ شاهد خلق معماری های شگفت انگیز از طرف ایرانیان هستیم و بدون ایران معماری جهان کامل نیست.
رئیس «ایسکارسا»(Iscarsah) نیز گفت: ایسکارسا یک نهاد زیر نظر ایکوموس است که فعالیت خود را از سال 1996 شروع کرده است و در این نهاد مهندسان و معماران جهانی حضور دارند.
«گرئن آرون» افزود: این کمیته هر دو سال یکبار تشکیل جلسه‌ای را با موضوع حفاظت از ابنیه تاریخی برگزار می‌کند.
وی گفت: کمک به دانش حفظ میراث فرهنگی، ارائه توصیه‌های مربوط، مشارکت در ساماندهی برنامه های حفاظت از دیگر فعالیت‌های ما در این زمینه است.
آرون ابراز امیدواری کرد بتوانند با میراث فرهنگی ایران همکاری شایسته ای را انجام دهند.
اولین کارگاه آموزشی بین المللی مرمت و استحکام بخشی بناهای تاریخی 28 تا 30 مهر در سالن همایش مدرس در جوار کاخ گلستان برگزار می شود.

خبرنگار/احمد مرشدی

اشتراک گذاری: