به مناسبت شهادت دردانه امام حسین (ع) صورت گرفت:

بخشی از تصاویر  عزاداری، موکب حضرت فاطمه الرقیه (س) که به مناسبت شهادت جانسوز سه ساله امام حسین (ع)

به مدت یک هفته در خیابان کمالی تقاطع امام خمینی (ره) برگزار شد

اشتراک گذاری: