در گفتگو با میزبان هنر مطرح شد؛

دومین دوره انتخابات اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، روز 11 آذر از طریق سامانه الکترونیکی برگزار خواهد شد.


به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی میزبان هنر، مرحله اول انتخابات اعضای هیات نظارت بر مطبوعات روز گذشته از ساعت 14 الی 19 برگزار شد که در این مرحله 1713 نفر از مدیر مسئولان واجد شرایط به کاندیدهای مورد نظر رای دادند.
این در حالی است که به صراحت آیین نامه اجرایی انتخابات، منتخب مدیران مسئول بایستی اکثریت مطلق آرا را کسب نماید که این نصاب، با اندکی فاصله به دست نیامد، بر همین اساس و مطابق تبصره یک ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، انتخابات مرحله دوم دو هفته بعد در تاریخ یکشنبه 11آذرماه برگزار می شود.
علاء الدین ظهوریان دبیر هیات نظارت بر مطبوعات درباره انصراف یکی از کاندیدها و اعتراض او به شیوه الکترونیکی انتخابات اظهار داشت: انتخابات الکترونیکی یک قانون و دستورالعمل است، معاونت مطبوعاتی از دوره پیش موظف شد که انتخابات را از طریق سامانه الکترونیکی برگزار کند.
وی افزود: طبق نتایج نظرسنجی 93 درصد از مدیر مسئولان رسانه ها با انتخابات الکترونیکی موافق بودند و کمتر از 7 درصد این روش را منفی دانستند. ضمن اینکه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور نیز طی بازدید از مراسم انتخابات از این شیوه استقبال کرد.

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری: