گفتگوی تلفنی مجری برنامه حالا خورشید( رضا رشید پور)  با محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات را مشاهده کنید.

به گزراش میزبان هنر، از طریق لینک زیر

قبض موبایل وزیر ارتباطات

اشتراک گذاری: