کتاب کروماتوگرافی گازی از میان بیش از 500 عنوان کتاب انتشارات نظری ازسوی آموزش‌وفناوری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به‌عنوان بهترین کتاب آموزشی و فن‌آوری برگزیده شد.

در نخستین «جشنوارۀ پایش و ستایش» که با همکاری سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و انتشارات نظری در پنجم شهریور امسال برگزار شد، کتاب «کروماتوگرافی گازی» نوشتۀ محمد حیدری ویوسف ناصرزاده و با ویرایش سیداحمدرضا احمدپور درحالی برگزیده شد که بیش از 500کتاب پیشنهادی، برای جایگاه برترین و بهترین کتاب سال 97و نیمۀ نخست1398 در عرصۀ آموزش‌های تخصصی و فن‌آورانه در رقابتی تنگاتنگ قرار داشتند.
🔸محمد حیدری نویسندۀ بهترین کتاب منتخب انتشارات نظری، در گفت‌وگو با #خبرنگار حوزه کتاب میزبان هنر گفت: کتاب برگزیدۀ کروماتوگرافی گازی، کتابی بسیار تخصصی در حوزۀ شیمی به‌ویژه «شیمی تجزیه» است و شیمی تجزیه در کشور، هنوز در حوزۀ جداسازی و شناسایی مواد، جای کار بسیاری دارد و باید بگویم که متاسفانه در «روش شناسایی و جداسازی مواد» در حوزۀ داروسازی و صنعت خوراکی‌ها و پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، کشور، هنوز با دشواری‌ها و آشفتگی‌ها روبه‌رو است؛برهمین‌اساس، به‌نظر آمد تا پاره‌ای از موضوع‌ها و مطالب تخصصی علمی، مانند شناسایی و جداسازی مواد را در حوزۀ شیمی با روش‌ها و تکنیک‌های ساده و نیز با متن آموزشی روان، آمادۀ نشر کنم که نخستین گام را با نوشتن و نشر این کتاب برداشته شد.
🔸وی ادامه داد که «کروماتوگرافی» از کاربردی‌ترین روش‌های جداسازی مواد است که در بیشتر شاخه‌های علوم و فناوری‌های آزمایش‌بنیان، مانند زیست‌فناوری، شیمی، داروسازی، علومِ زیستی و بهداشت، پزشکی؛ پتروشیمی، کشاورزی، صنایع غذایی و مراقبت‌های زیست محیطی در چارچوب‌های پژوهشی و صنعتی، کاربرد فراوان دارد.
🔸حیدری، نویسنده و کنشگر دانشگاهی گفت: با نوشتن کتاب کروماتوگرافی گازی، توانسته‌ایم، در شناساندن مباحث جداسازی مواد به جامعۀ علمی کشور، گام بایسته‌ و شایسته‌ای را برداریم و بااینکه مطالب کتاب دقیق و تخصصی است؛ اما با ویرایش زبانی و صوری و محتوایی که ازسوی ویراستار برجستۀ کشور جناب سیداحمدرضا احمدپور، روی آن صورت گرفت، خواندن و درک آسان‌تر و بهتر موضوعی تخصصی در حوزۀ شیمی، برای دانشجویان و پژوهشگران و حتی برای همۀ رده‌های مطالعاتی و علمی پایین‌تر و همگان فراهم شد و افزون بر رعایت اصل یکدستی متن، به‌گونه‌ای مفاهیم تخصصی و فنی «رساسازی» و «درست‌فهمی» شد که هم دغدغۀ نویسنده را در «درستی استدلال‌ها» تامین کرد، هم با «آراستگی متن»، کتاب برای خواننده و پژوهشگر، شیرین و خواندنی شده است. روی‌هم‌رفته، کتابی روان و یکدست و جذاب، دردسترس علاقه‌مندان پژوهشگر قرار داده‌ایم.
🔸محمد حیدری، اندیشمند شیمی در ادامۀ بیان دلایل و ویژگی‌های کتاب برگزیدۀ جشنوارۀ «پایش و ستایش»، باذکر این نکته که «ویرایش خوب، در فهم و گسترش علوم، بسیار ارزشمند و شایستۀ توجه است»، تاکید کرد: افزون بر ویژگی ویرایش روان و حرفه‌ای متن کتاب، ویژگی دوم آن بهره‌مندی از تصاویری است که بیشتر آنان اقتباس از کارهای آزمایشگاهی خود ماست و تلاش شده، تصاویری انتخاب شود تا به مخاطب و خواننده در درک بهتر مفهوم، بسیار کمک‌کننده باشد.
🔸نویسنده و پژوهشگر علوم شیمی در رسای ویژگی‌های کتاب برگزیدۀ انتشارات نظری [کروماتوگرافی گازی] می‌افزاید: کتاب برگزیده، کتابی جامع است که در نوشتن آن، هماره به منابع علمی معتبرتوجه داشته و از بهره‌مندی از آن‌ها، کوتاهی روا نداشته‌ایم.
🔸محمد حیدری در پایان گفت: ازبایستگی‌هاست تا از پرسنل بسیار زحمتکش انتشارات نظری به‌ویژه جناب جعفر حاجی‌کریم نظری که از فعالان دلسوز و از دغدغه‌مندان عرصۀ چاپ و نشر کشوراند و همچنین از دیگر دست‌اندرکاران که در شناسنامه و صفحۀ تقدیر کتاب از آنان یاد شده است، کمال قدردانی را داشته باشم.

خبرنگار زهرا علیزاده/

اشتراک گذاری: