به گزارش میزبان هنر، احمد ایمان زاده عصر امروزبا حضور در محل پایگاه خبری شورا تریبون٬ از تحریریه این پایگاه بازدید کرد.

وی در این بازدید از نزدیک در جریان نحوه فعالیت شورا تریبون و پوشش اخبار تخصصی شورا ها از سوی این رسانه قرار گرفت.

شورا تریبون به عنوان رسانه تخصصی حوزه شوراها٬ از بخش‌ها و سرویس‌ها مختلف از جمله گروه سیاسی٬ اقتصادی٬ فرهنگی، اجتماعی و چندرسانه ای تشکیل شده است.

اشتراک گذاری: